Bibliografia

Przy opracowywaniu strony korzystaliśmy z:

  1. Berek J.S., Novak E. Ginekologia, Medipage, Warszawa 2008.
  2. Dębski R. Ginekologia kliniczna Tom 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2009.
  3. Kaleta M. (red.), Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia, Urban & Partner, Wrocław 2011.
  4. Kleine – Gunk B., Hormony kobiety, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
  5. Murkoff H., Eisenberg A., Hathaway S., W oczekiwaniu na dziecko, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
  6. Pawlikowski M. (red.), Leczenie hormonami i pochodnymi hormonów; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1988.
  7. Villee Claude A. , Biologia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1987.
  8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Progesteron